Handledning

Psykoterapimottagningen

Psykoterapi och handledning

på Psykoterapimottagningen

Handledning

Vi erbjuder psykoterapihandledning individuellt eller i grupp, och även handledning i psykoterapeutiskt förhållningssätt till arbetsgrupper inom olika verksamhetsfält.