Hem

Psykoterapimottagningen

Psykoterapi och handledning

på Psykoterapimottagningen

PSYKOTERAPIMOTTAGNINGEN

Psykoterapimottagningen arbetar med:

psykoterapi

psykodynamisk: ISTDP, mentaliseringsbaserad psykodynamisk psykoterapi, psykoanalys

KBT: kognitiv beteendeterapi, ACT

barn- och ungdomspsykoterapi

återfallsprevention

korttidspsykoterapi

utbildningspsykoterapi/egenterapi

gruppbehandling vid ångest


psykoterapihandledning

grupphandledning

utbildning i samtalsmetodik

föräldrautbildning


bedömning av psykisk hälsa

bedömning av begåvning

personlighetsbedömning

arbetslivsbedömningar med fokus på missbruk

adoptionsutredningar

utvecklingsbedömningar

Psykoterapimottagningen

Holmgatan 4

211 45 Malmö

Telefon: varje psykoterapeut på mottagningen har egen tidsbokning. Telefonnummer hittar du här